Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

MLM
         Ak  sa  chcete  o  MLM dozvedieť viac, čo to znamená a aké možnosti ponúka prosím kliknite na obrázok vedľa  nadpisu. Na tejto stránke nájdete potrebné informácie o MLM aj to, ako sa na MLM pozerajú 2 najbohatší ľudia na svete. Stane sa budúcnosťou marketingu ako takého. 

 

        Pozrime sa, aké možnosti  MLM ponúka spoločnosť KAIROS a akú možnosť zisku to pre nás predstavuje. Pre tých, ktorí mali možnosť už pracovať s MLM to nebude nič nové. Spoločnosť KAIROS PLANET používa MLM na šírenie svojich jedinečných produktov. Nielen, že nám platí za prenájom HDD, ale dostávame bonusy prostredníctvom MLM, ak zaregistrujeme nových členov. 

Ako funguje MLM v KAIROS ? 

      MLM v KAIROSE sa delí do 2 priamych a 5 hĺbkových vrstiev, za ktoré dostávame bonus a teda máme zisk. Za prvú vrstvu máme bonus 15% a za druhú vrstvu 10%. Na obrázkoch nižšie ktoré si prosím pozorne prezrite si môžete všimnúť, že za prvé dve vrstvy "pyramídy" dostávame priamy bonus 15% a 10%.  Za ostatných 5 vrstiev dostávame hĺbkový bonus, ktorý závisí od toho, na akom stupni MLM sa nachádzame. Zároveň od stupňa alebo "hodnosti" MLM v KAIROSE vyplýva náš zisk. Hodnosti a možný zisk na danej hodnosti si môžete prezrieť na obrázku nižšie.

 

 

        S hodnosťou získavame aj percentuálnu výšku hĺbkového bonusu od 3% do 30%.  Avšak aj s hodnosťou Consul, ktorá má 20% hĺbkového bonusu, náš zisk nemusí predstavovať  107 000 USD. Príjem z MLM závisí od toho, aký druh licencií si zakúpili tí, ktorých sme zaregistrovali. V tejto tabuľke je príjem v prípade, že každý, koho zaregistrujeme si zakúpi licenciu platinum. Nižšie na obrázkoch si všimnite postupnosť tak, ako idú za sebou, tak by sme si mali ukladať našu štruktúru a následne postupovať v pozíciách. Hĺbkový bonus je výhodnejší než priamy. Budujte si štruktúru a snažte sa čo najrýchlejšie napredovať v hodnostiach ak sa rozhodnete pre MLM

 

        Postupným budovaním si štruktúry, ako sa nachádza v prezentácii, môžeme svoj zisk z MLM maximalizovať. Chcem však podotknúť, že od úrovne Senior Master musí každý partner mať nejakú určitú hodnosť v MLM. Dajte si teda záležať na svojich partneroch a podrobne im vysvetlite, ako si vytvárať správnu štruktúru v MLM.

        Z vlastných skúseností odporúčam ukladať si kontaktné údaje svojich partnerov. V budúcnosti môžete tak ľahko nadviazať na Vašu súkromnú štruktúru MLM aj v iných investičných príležitostiach.

      Spoločnosť KAIROS PLANET ponúka dodatočnú možnosť bonusov, ktoré sú získané automaticky, v prípade, že spĺňame stanovené podmienky na ich získanie.

Staňte sa lídrom, dajte príležitosť iným, budujte vlastnú sieť  MLM ktorú môžete využiť  aj pri iných projektoch.
Naše pasívne príjmy a budúcnosť závisia len od nás. 

 Kliknutím na obrázky spustíte sťahovanie prezentácie a dokumentu PDF o MLM v Kairos Planet. 

 

TOPlist